Elisabet Lundwall

 

född 1952 i Mo utanför Söderhamn.

 

Jag är utbildad socionom men självlärd träsnidare. HOLY WOOD MO heter min firma. Jag har min verkstad hemma och ställer ut mina figurer i min Bodega som också fungerar som utställnings- och festlokal.

 

Sedan 1997 har jag tillverkat Julkrubbor, Påskbord, Änglar och Madonnor till kyrkor runt om i Sverige.

 

På beställning gör jag porträttlika träskulpturer t ex byster och brudpar.

 

Jag gör även profana figurer som vikingar, golfare och händer.

 

 

HälsikeHänder är ett nätverk av kvinnliga konstnärer i Hälsingland och Gästrikland

 

Alla konstverk på denna webbplats är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729).

Skyddet innebär att konstverket inte får återges utan tillstånd från rättighetshavaren, annat än för enskilt bruk. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd

är kopiering av konstverket till webbsida, interna nätverk, utskrift av verket och mångfaldigande genom reprografiska metoder.

 

Copyright © 2016 HälsikeHänder. Alla rättigheter reserverade